Long-billed Thrasher, Toxostoma longirostre


Long-billed Thrasher


Long-billed Thrasher


Long-billed Thrasher