Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus


Lesser Black-backed GullLesser Black-backed GullLesser Black-backed Gull